Top Ad

header ads

ໂງ່ມາຕັ້ງດົນຫາກໍ່ຮູ້ ອາການເຈັບແຂ້ວຫາຍດີໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄປຖອນ ພຽງໃຊ້ສິ່ງນີ້

ອາການ​ເຈັບ​ແຂ້ວ​ມັນ​ແມ່ນ​ທໍລະມານຫລາຍ​ຈົນ​ຢາກ​ຖອນ​ຖິ້ມ​ໃຫ້​ມັນແລ້ວໄປເລີຍ​ ແຕ່​ຟ້າວກ່ອນ​ມັນ​ມີ​ວິ​ທີ່​ທີ່​ງ່າຍ​ ແລະ​ ລືມ​ວ່າ​ເຄີຍ​ເຈັບ​ແຂ້ວ​ມາ​ບອກ​​ 

ວິທີ​ເຮັດ​
ກຽມ​ຖ່ານ​ທີ່​ຕິດ​ໄຟ​ແດງ​ໆ​ ເພື່ອ​ໃສ່​ລົງ​ໃນ​ກະ​ໂປະໝາກ​ພ້າວ​ຫ້າວ​ທີ່​ມີ​ຮູ ​ແລະ ​ຂູດ​ໃນ​ອອກ​ໄປ​ແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ໝົດດີ​ ຫຼັງຈາກນັ້ນຫາຫຍັງກໍໄດ້ມາຮອງເອົາ​ນ້ຳ​ມັນ​ໝາກ​ພ້າວ​ທີ່​ໄຫຼ​ອອກ​ ມາຈາກກະໂປະໝາກພ້າວ​ ແລະ ​ເກັບ​ໃສ່​ກວດ​ປິດ​ໃຫ້​ແໜ້ນ​

ວິທີ​ໃຊ້​
ໃຊ້​ບັນ​ເທົາ​ອາການ​ປວດ​ແຂ້ວ​ໂດຍ​ ໃຊ້​ສຳ​ລີ​ພັນ​ປາຍ​ໄມ້​ຊຸບນ້ຳ​ມັນ​ໝາກ​ພ້າວ​ອັດ​ຮູແຂ້ວ​ທີ່ເຈັບ​ ແຕ່​ຢ່າ​ໃຫ້​ສຳ​ລີ​ສັມ​ຜັດ​ກັບ​ເຫືອກ​ຫລື​ຊີ້ນສວ່ນ​ອື່ນ​ໆ​ ເພາະ​ອາດຈະ​ເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ອາການ​ຊາ​ໄດ້​
Ad