Top Ad

header ads

ທ່ານຮູ້ຈັກປະເທດລາວເຮົາດີແລ້ວບໍ່...? ປະເທດລາວປະກອບດ້ວຍ 18 ແຂວງ ( 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ )ແລະ 148 ເມືອງ ແຕ່ລະເມືອງມີດັ່ງນີ້:

ທ່ານຮູ້ຈັກປະເທດລາວເຮົາດີແລ້ວບໍ່...?  ມື້ນີ້ແອັດມິນຈະພາມາໃຫ້ທຸກທ່ານຮູ້ຈະປະເທດລາວເຮົາໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນວ່າ ມີຈັກແຂວງແລະຈັກເມືອງໃນ ສປປ ລາວເຮົາ ມາເບິ່ງກັນເລີຍ:
  

ຂອບໃຈທີ່ມາຈາກ: ໄອທີລາວ-IT laos
Ad