Top Ad

header ads

ຫົວຈັກລົດໄຟຈໍານວນ6ຫົວ ເດີນທາງຂ້າມຂອງມາຮອດທ່າເຮືອປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລ້ວວານນີ້ວັນທີ 3/9/2018 ຫົວຈັກລົດໄຟຈໍານວນ6ຫົວ (ສໍາລັບຂົນສົ່ງວັດສະດຸໃນການກໍ່ສ້າງ) ໂຄງການເສັ້ນທາງ #ລົດໄຟລາວຈີນ ໄດ້ເດີນທາງຂ້າມຂອງມາຮອດທ່າເຮືອປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລ້ວ ,
ໂດຍຜ່ານທ່າເຮືອແຫຼມສະບັງ ຣາຊອານາຈັກໄທ ,ຫົວຈັກລົດໄຟດັ່ງກ່າວຈະຖືກນໍາໃຊ້(ສໍາລັບຂົນສົ່ງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ) ໃນຂັ້ນຕອນຕາມແຜນການຄະນະຮັບຜິດຊອບກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວຈີນ, ເຊິ່ງເປັນການທົດລອງລະບົບລາງໄປໃນໂຕ


ຂ່າວ: AeroLaos
Ad