Top Ad

header ads

ເຊື້ອໄວຣັດ Corona ຂ້າຊິວິດ 563 ຄົນ ແລະ ຕິດເຊື້ອ 28,000 ຄົນ

ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກໄວຣັດ Corona ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 563 ຄົນ ແລະ  ຕິດເຊື້ອ 28,000 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ ECB ຢ້ານວ່າການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັດ Corona ເພີ່ມຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຕໍ່ເສດຖະກິດໂລກ. ດ້ານເຈົ້າໜ້າ ທີ່ຈີນກ່າວວ່າ ຈຳ ນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກເຊື້ອໄວຣັສ Corona ໃໝ່ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 563 ຄົນແລະການຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 28,000 ຄົນ.
"ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນໄລຍະສັ້ນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງທົ່ວໂລກ, ເຊັ່ນ: ການຄ້າ, ປັດໄຈດ້ານພູມສາດ. ແລະ ປະຈຸບັນ ການລະບາດຂອງໄວຣັດ Corona ສາຍພັນໃໝ່  ແລະ ກະທົບຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂລກ, "ທ່ານ ນາງ ລາກາດ ກ່າວ.ທ່ານກ່າວອີກວ່າໃນຂະນະທີ່ໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກສົງຄາມການຄ້າລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະຈີນເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ຫຼຸດ ໜ້ອຍ ຖອຍລົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສາຍພັນ ໃໝ່ ຂອງໄວຣັດ Corona ເພີ່ມຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ.


Ad