Top Ad

header ads

ໃຫ້ລະວັງ‼ ພະຍາດໄຂ້ເລືອດດຳ ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ 54 ກໍລະນີໃນວັນທີ 2 ມີນາ 2024 ຜ່ານມາ, ມີລາຍງານພົບກໍລະນີສົງໃສພະຍາດໄຂ້ເລືອດດໍາ (Anthrax) ຢູ່ໃນ 10 ບ້ານ, 2 ເມືອງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ທັງໝົດ 54 ກໍລະນີ, ບໍ່ມີເສຍຊີວິດ. (ການລະບາດໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີສາເຫດມາຈາກການກິນຊີ້ນງົວທີ່ຕາຍ)
Ad