Top Ad

header ads

ໂປຣແກຣມບານເຕະ ຊີງແຊ້ມແຫ່ງຊາດຢູໂຣບ 2016 ***--- ຮອບ 8 ທີມສຸດທ້າຍ ---*** ຄືນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ ແລະ 1-2-3 ກໍລະກົດ 2016ໂປຣແກຣມບານເຕະ ຊີງແຊ້ມແຫ່ງຊາດຢູໂຣບ 2016
***--- ຮອບ 8 ທີມສຸດທ້າຍ ---***
ຄືນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ ແລະ 1-2-3 ກໍລະກົດ 2016

ແຫລ່ງຂ່າວໄດ້ມາຈາກ : http://news.com.la/detail/14527
Ad