Top Ad

header ads

ວິທີແກ້ໄຂຫນ້າລອກທີ່ສາວໆຜິວແຫ້ງບໍ່ຄວນພາດ


ສາວ​ຜິວ​ແຫ້ງ ທັງ​ຫລາຍ​ອາດຈະ​ເບື່ອໜ່າຍ​ກັບ​ບັນຫາ​ຜິວ​ໜ້າລອກ ບໍ່​ວ່າທ່ານ​ຈະ​ທົດລອງ​ໃຊ້​ຄີມ​ບຳ​ລຸງ​ຈັກ​ສູດ ຜິວ​ກໍ​ຍັງ​ແຫ້ງ ​ແລະ ​ລອກ​ເປັນ​ຜຸຍໆ​ໃຫ້​ລຳ​ຄານ​ໃຈ​ຢູ່​ເລື້ອຍໆ ຢ່າງໃດ​ກໍ​ຕາມບັນຫາ​ທີ່​ແກ້​ບໍ່​ຕົກ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ອາດ​ບໍ່​ສາມາດດ້ວຍການ​ໃຊ້​ ຄີມ​ບຳ​ລຸງ​ເຂົ້າ​ຊ່ວຍ​ພຽງ​ຢ່າງ​ດຽວ ແຕ່​ສາວໆຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ວິທີ​ແກ້​ໄຂ​ຫລາຍໆດ້ານ​ເຂົ້າ​ຊ່ວຍ ໃນ​ການ​ຟື້ນ​ບຳ​ລຸງ​ຜິວ​ຫນ້າທີ່​ແຫ້ງ​ ແລະ​ ມັກ​ຈະ​ລອກ​ເປັນ​ຜຸຍໆໃຫ້​ກັບ​ມາ​ສຸຂະພາບ​ດີ ຄົງ​ຄວາມ​ຊຸ່ມ​ຊື່ນ​ໄດ້​ອີກ​ມື້ນີ້ເລີຍຂໍ​ແນະ​ນຳ​ວີທີດັ່ງຕໍ່ໄປ​ນີ້​
1. ຄວນ​ໃຊ້​ຜະລິດຕະພັນ​ເບິ່ງແຍງ​ຜິວ​ທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ປະສົມ​ຂອງ​ມອຍສ໌​ເຈີ​​ໄລ​ ເຊີ ຜະລິດຕະພັນ​ເບິ່ງແຍງ​ຜິວ​ທຸກ​ອັນນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ໂຟມ​ລ້າງ​ໜ້າ ຄີມ​ທາ​ຜິວ ຫລື ​​ຄີມ​ກັນ​ແດດ ທີ່​ສາວໆໃຊ້​ຄວນ​ມີ​ສ່ວນ​ປະສົມ​ຂອງ​ມອຍຊ໌​ເຈີ​ໄລ​ເຊີລ໌ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ຊຸ່ມ​ຊື່ນ​ໃຫ້​ກັບ​ຜິວ​ໄດ້​ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ​ຕໍ່​ຄວາມ​ ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ຜິວ ທີ່​ກຳ​ລັງ​ເສຍ​ສົມ​ດຸນ​ຢູ່ໃນ​ຕອນ​ນີ້
2.​ ຫລີກ​ລ້ຽງ​ໂຟມ​ລ້າງ​ຫນ້າທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ປະສົມ​ຂອງ​ເມັດ​ບີດສ໌ ເພາະ​ເມັດ​ບີດສ໌​ຈະ​ຮຸກຖູ​ຜິວ​ໜ້າ​ອັນ​ບອບ​ບາງ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈົນ​ເກີດ​ອາການ​ ແຫ້ງ​ຍິ່ງ​ກວ່າ​ເກົ່າໄດ້ ດັ່ງ​ນັ້ນສາວໆຄວນ​ຈະ​ເລືອກ​ໂຟມ​ລ້າງ​ໜ້າ​ສູດ​ສຳລັບ​ຜິວ​ແພ້​ງ່າຍ​ຈະ​ດີ​ ທີ່ສຸດ​
3. ຄວນ​ທາ​ຄີມ​ບຳ​ລຸງ​ຢ່າ​ງສະໝໍ່າສະເໝີ ເພື່ອ​ໃຫ້​ຜິວ​ໜ້າ​ໄດ້ຮັບ​ໄຂ​ມັນ​ທີ່​ມີ​ປະໂຫຍດ​ຕໍ່​ການ​ບຳ​ລຸງ​ຜິວ​ຢ່າງ​ ລ້ຳ​ເລິກ ແລະ ​ສະ​ໝ່ຳ​ສະເໝີ ຜິວ​ໜ້າ​ຂອງ​ສາວໆຈະ​ຄ່ອຍ​ໆປັບ​ສະພາບ​ຈາກ​ທີ່​ແຫ້ງ​ ແຕ​ກລອກ​ເປັນ​ຜຸຍ ກັບ​ມາ​ມີ​ສຸຂະພາບ​ດີ ນຽນ​ນຸ່ມ ມີ​ນ້ຳມີ​ນວນ​ອີກ​ຄັ້ງ
4. ໃຊ້​ຄີມ​ກັນ​ແດດ​ກ່ອນ​ອອກຈາກ​ເຮືອນ​ທຸກ​ຄັ້ງ ເພາະ​ຜິວ​ແຫ້ງ​ຈະ​ຖືກ​ແສງ​ແດດ​ທຳ​ຮ້າຍ​ໄດ້​ໄວ​ຫລາຍ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ສາວໆ ທາ​ຄີມ​ບຳ​ລຸງ​ຜິວ​ແລ້ວ​ຄວນ​ຈະ​ທາ​ຄີມ​ກັນ​ແດດ​ກ່ອນ​ອອກຈາກ​ເຮືອນ​ໃນ​ທຸກ​ ເຊົ້າ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຜິວ​ບໍ່​ໃຫ້​ສູນ​ເສຍ​ຄວາມ​ຊຸ່ມ​ຊື້ນ​ໄປ​ຫລາຍກວ່າ​ນີ້
5. ​ກິນ​ອາຫານ​ທີ່​ຊ່ວຍ​ບຳ​ລຸງ​ຜິວເຊັ່ນ ວິ​ຕາ​ມິນ​ເອ, ບີ ແລະ​ ກົດ​ໄຂ​ມັນ​ຈຳ​ເປັນ ທີ່​ມີ​ໃນ​ຜັກ​ໃບ​ຂຽວ,ໝາກໄມ້,ຖົ່ວ ທັນຍະ​ພືດ​ທີ່​ບໍ່​ຂັດ​ສີ,ນົມ,ໄຂ່,ປາ, ສານ​ອາຫານ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ຢາ​ດີເລີດ ​ທີ່​ຊ່ວຍ​ຮັກສາ​ຜິວ​ຂອງ​ສາວໆໃຫ້​ກັບ​ມາ​ມີ​ສຸຂະພາບ​ດີ​ຈາກ​ພາຍ​ໃນ ນອກ​ຈາກ​ນີ້​ສາວໆຄວນ​ດື່ມ​ນ້ຳຫລາຍໆ ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຜິວ​ໜັງ​ໄດ້ຮັບ​ຄວາມ​ຊຸ່ມ​ຊື່ນ​ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ ແລ້ວ​ອາການ​ຜິວ​ລອກ​ເປັນ​ຜຸຍ​ຈະ​ລຸດ​ນ້ອຍ​ລົງ​ໄປ​ເລື່ອຍ​ໆ ຈົນ​ຫາຍ​ຂາດ​
ຂໍ້ມູນຈາກ: ລາວໂພສ
Ad