Top Ad

header ads

ເຊັກ​ດ່ວນ​ ຍ່ຽວ​ບອກ​ພະຍາດ​ ຮູ້​ກ່ອນ​ຮັກສາ​ກ່ອນ​


ເຊັກ​ດ່ວນ​! ຍ່ຽວ​ບອກ​ພະຍາດ​ ຮູ້​ກ່ອນ​ຮັກສາ​ກ່ອນ​
1. ນ້ຳ​ຍ່ຽວ​ປົກກະຕິ​ - ມີ​ສີ​ເຫຼືອງ​
2. ດື່ມ​ນ້ຳ​ນ້ອຍ​ - ອາດ​ມີ​ສີ​ເຫຼືອງ​ຄື​ນ້ຳ​ຊາ​ແກ່​
3. ນ້ຳ​ຍ່ຽວ​ເຫຼືອງ​ຫລາຍ​ຄື​ຂີ້​ມິ້ນ​ - ຕັບ​ອາດ​ມີ​ບັນຫາ​
4. ນ້ຳ​ຍ່ຽວ​ຂຸ່ນ​ຂາວ​ - ສະແດງ​ວ່າ​ຕິດ​ເຊື້ອ​
5. ນ້ຳ​ຍ່ຽວ​ເປັນ​ເລືອດ​ - ອາດ​ເປັນ​ນິ່ວ​ ຫມາກໄຂ່ຫລັງ​ອັກ​ເສບ​ຫລື​ມະ​ເຮັງ​ (ເລືອດ​ເນົ່າ​)
6. ນ້ຳ​ຍ່ຽວ​ສີ​ດຳ​ - ເປັນ​ບັນຫາ​ທີ່​ເມັດ​ເລືອດ​ແຕກ​ ອາດ​ເກີດ​ຈາກ​ມາ​ລາ​ເລຍ​ຫລື​ແພ້​ຢາ​
7. ຖ້າ​ນ້ຳ​ຍ່ຽວ​ມີ​ນ້ຳ​ຕານ​ອອກ​ມາ​ດ້ວຍ​ - ເປັນ​ເບົາ​ຫວານ​
8. ຖ້າ​ນ້ຳ​ຍ່ຽວ​ມີ​ໄຂ່​ຂາວ​ອອກ​ມາ​ - ເປັນ​ຫມາກໄຂ່ຫລັງ​ວາຍ​
9. ຖ້າ​ຕັ້ງ​ນ້ຳ​ຍ່ຽວ​ຖິ້ມ​ໄວ້​ ເຫັນ​ຕະ​ກອນ​ເປັນ​ສີຊົ​ມ​ພູ​ອ່ອນ​ - ສະແດງ​ວ່າ​ມີ​ກົດ​ຢູ​ຮິກ​ຫລາຍ​(ພະຍາດ​ເກົ໊າ​)
10. ຄົນ​ປົກກະຕິ​ຄວນ​ຍ່ຽວ​ບໍ່​ນ້ອຍ​ກວ່າ​ 400 cc. ຕໍ່​ມື້​
ນິ່ວ​ເກີດ​ຈາກ​ສານ​ສຳຄັນ​ 3 ຕົົວ​ ຄື​ ແຄວ​ຊຽມ,​ ອ໊ອກ​ຊາ​ເລດ​ແລະ​ກົດ​ຢູ​ຮິກ​ (ຢູ​ຣິກ​ແອ​ຊິດ​).
======================================
CREDIT: Kidord.com
Ad