Top Ad

header ads

ລານິເອລີ່ 'ຕຽມເບິ່ນ'ຄີນ,ເບດີ່ ເຂົ້າຝູງຈິ້ງຈອກ

ເດລາດິໂອ ລານິເອລີ່ ຕຽມໃຊ້ເງິນຈາກການຂາຍກອງເຕ່ ດ້ວຍການເບິ່ນ ໄມເຄິ່ນ ຄີນ ແລະ ລັອບບີ່ ເບດີ່ເສີມ້ຂົາທີມພ້ອມກັນສອງຄົນ
 
ຈິ້ງຈອກສະຫຍາມຍັງຄົງຕ້ອງຊອກຫານັກເຕະມາເສີມທີມຕໍ່ໄປ ເມື່ອລະດູການໃໝ່ມີລາຍງານການລົງຫລິ້ນ ເມື່ອທັງການລຸຍແຊ້ມປ່ຽນ ລີກ ເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງສະໂມສອນ
 
ຫລັງຈາກການປ່ອຍໂຕ ເອັນໂກໂລ ກອງເຕ່ ໃຫ້ກັບ ເຊວຊີ ເຄລາດິໂອ ຕຽມທີ່ຈະໃຊ້ເງິນດັ່ງກ່າວທີ່ຈະຊື້ໂຕ ໄມເຄິ່ນ ຄີນ ກອງຫລັງເບີນລີ່ ແລະ ລັອບບີ່ ເບດີ່ ໂຕຮີມເສັ້ນຈາກນໍ

ນອກຈາກການພະຍາຍາມການເສີມໂຕໃໝ່ເຂົ້າມາແລ້ວ ມີລາຍງານຂ່າວວ່າ ກຸນຊືເລດເຕີ່ ຍັງຕ້ອງພະຍາຍາມກ່ອມໂຕເກົ່າອີກຫລາຍຄົນໃຫ້ຢູ່ກັບທີມ ລວມທັງສະເໜີສັນຍາສະບັບໃໝ່ໃຫ້ພິຈາລະນາ

ແຄັດເປີ່ ສະໄມເຄິ່ນ, ແດນນີ່ ດິ້ງວໍເຕີ່ ແລະ ລິຢາດ ມາເລສ ລ້ວນແຕ່ເປັນໂຕຫລັກຂອງທີມ ລານິເອລີ່ ແລະ ສະໂມສອນຕ້ອງຢືນສັນຍາສະບັບໃໝ່ໃຫ້ທັງໝົດ ແນ່ນອນວ່າຕ້ອງເປັນການອຳພາຍໄດ້ຂຶ້ນມາຢ່າງຈຸໃຈ


ແຫລ່ງຂ່າວໄດ້ມາຈາກ : http://www.hotscorethailand.com
Ad