Top Ad

header ads

ເຊີນທ່ຽວ ບຶງວະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ


     ບຶງວະເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດທີ່ສວຍງາມ ແລະເປັນໜອງຂະໜາດໃຫ່ຍຕັ້ງຢູ່ບ້ານບຶງວະ, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງເທສະບານແຂວງບຶງວະນັ້ນແມ່ນອ່າງເກັບນໍ້າເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຮັດນາແຊງລວມໄປເຖິງການຜະລິດກະສິກໍາຕ່າງໆໃນລະດູແລ້ງ ຂອງຊາວບ້ານພາຍໃນບ້ານບຶງວະ ແລະນອກຈາກນັ້ນກໍ່ຍັງເປັນບ່ອນທໍາມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນເຊັ່ນ: ການຫາປາ, ກຸ້ງ, ຫອຍ ແລະອືນໆ.
     ການເດີນທາງໄປແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວບຶງວະແມ່ນໃຊ້ເວລາບໍ່ດົນປານໃດເນື່ອງຈາກສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຢູ່ບໍ່ໄກຈາກຕົວເມືອງປານໃດປະມານ 5 ກິໂລແມັດເທົ່ານັ້ນ ແລະເປັນທາງປູຢາງຕະຫຼອດເສັ້ນໃນການເດີນທາງໄປແມ່ນຈະໄປໄດ້ຫຼາຍເສັ້ນທາງແຕ່ນັກທ່ອງທ່ຽວມັກຈະໃຊ້ເສັ້ນທາງຫຼັກຄືເມື່ອອອກຈາກຕົວເມືອງໄກສອນ ພົມວິຫານ ໂດຍໃຊ້ເສັ້ນທາງສະຫວັນນະເຂດ-ເຊໂນຈະຜ່ານສະໜາມກີລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະໄປຮອດທາງວົງວຽນໄດໂນເສົາແລ້ວລ້ຽວຂວາເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ສວ່ນຫຼາຍປະຊາຊົນມັກເອີ້ນຊື່ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນເສັ້ນ A1 ເດີນທາງໄປະມານ 2 ກິໂລແມັດ ກໍ່ຈະເຫັນປ້າຍບອກທາງແວ່ບ້ານບຶງວະທາງດ້ານຊ້າຍມືແລ້ວລ້ຽວຊ້າຍໄປຕາມເສັ້ນທາງໄປບ້ານບຶງວະປະມານ 3 ກິໂລແມັດ ກໍ່ເຖິງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ.
     ບຶງວະເປັນບຶງຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະມີທີວທັດທຳມະຊາດທີ່ສວຍສົດງົດງາມ, ອາກາດສົດຊື່ນເຢັນສະບາຍສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ດຶງດູດໃຫ້ຜູ້ຄົນໃນເມືອງຢາກອອກໄປສຳຜັດເຖິງບັນຍາກາດແສນຈະບໍລິສຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວັນພັກເສົາ-ອາທິດ ຫຼື ວັນພັກຕາມເທສະການຕ່າງໆຈະມີປະຊາຊົນອອກມາພັກຜ່ອນກິນເຂົ້າປ່າເພາະຢູ່ລຽບຕາມແຄມໜອງຈະມີຕູບນ້ອຍ ແລະຮ້ານອາຫານເພື່ອໄວ້ໃຫ້ບໍລິການ ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເດີນທາງໄປທ່ຽວຊົມ.


ທີ່ມາ ເສດຖະກິດສັງຄົມ
Ad