Top Ad

header ads

ໝາກບົວ ທັນຍາພືດພື້ນບ້ານທີ່ປະໂຫຍດສູງໝາກບົວ ເປັນສະໝຸນໄພພື້ນບ້ານທີ່ລາຄາບໍ່ແພງ ມີປະໂຫຍດກັບສຸຂະພາບຫຼາຍແຕ່ປະຈຸບັນອາດຊອກຊື້ຍາກແດ່.
ໝາກບົວເປັນທັນຍາພືດທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງອາຫານສູງ ກິນໄດ້ທັງສົດແລະແຫ້ງ ເຕັມໄປດ້ວຍວິຕາມິນເອ ວິຕາມິນຊີ ວິຕາມິນອີ ມີໂປຼຣຕິນເປັນສ່ວນປະກອບຢູ່ເຖິງປະມານ 23% ແລະ ມີເກືອແຮ່ ຟອສຟໍຮັສ.
ມີສານແອນຕີ້ອ໊ອກຊິແດນໃນປະລິມານສູງ ຊ່ວຍປົກປ້ອງແລະບຳລຸງຕັບ ຊ່ວຍບຳລຸງເລືອດ ບຳລຸງສະໝອງ ບຳລຸງປະສາດ ບຳລຸງໄຕ.
  • ໝາກບົວເພື່ອການບຳລຸງເລືອດ ຕ້ອງກິນສົດຈາກຝັກເທົ່ານັ້ນ ເມັດບົວທີ່ແປຮູບມາແລ້ວມັກບໍ່ເຫັນຜົນ
  • ໜໍ່ສີຂຽວໃນໝາກບົວທີ່ຂົມໆ ທີ່ເຮົາມັກເອົາອອກນັ້ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍ ຊ່ວຍບຳລຸງຖົງບີ ຊ່ວຍເພີ່ມແຮງບີບໂຕຂອງຫົວໃຈ ບຳລຸງຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ ຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດ
  • ຜູ້ທີ່ມີອາການຖອກທ້ອງ ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ ຄວນລະວັງໃນການກິນ


ທີ່ມາ ຄິດອອກ
Ad