Top Ad

header ads

ຈາກຊາວນາ ກາຍເປັນເຈົ້າຂອງຟາມ


ທ່ານ ບຸນຫຼັນ ຈັນພູວົງ ອາຍຸ 58 ປີ, ອາຊີບເຮັດນາ-ລ້ຽງສັດ(ລ້ຽງງົວ) ຢູ່ບ້ານໂນນແດງໃຕ້ ເມືອງສຸຂຸມາ ແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເປັນຄອບຄົວຕົວແບບໃນການລ້ຽງສັດ
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີທັງໝົດ 11 ຄົນ, ຍິງ 6 ຄົນ, ແຮງງານຕົ້ນຕໍ 2 ຄົນ. ໃນເມື່ອກ່ອນຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າຖືເອົາການເຮັດນາພຽງຢ່າງດຽວ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພາະລາຍຮັບຕົ້ນຕໍກໍໄດ້ມາຈາກການຂາຍເຂົ້າພຽງຢ່າງດຽວ ຍ້ອນມີແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ໃນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນປູກຝັງລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະພັດທະນາໃຫ້ຮັ່ງມີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະອີງໃສ່ສະພາບທີ່ຕັ້ງຈຸດພິ ເສດຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະເງື່ອນໄຂທີ່ເອື້ອອຳນວຍເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ການລ້ຽງສັດ, ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈິ່ງຕັດສິນໃຈລ້ຽງງົວໂດຍເລີ່ມລ້ຽງແຕ່ປີ 1985 ໃນເບື້ອງຕົ້ນມີ ງົວພຽງ 17 ໂຕ ການລ້ຽງແມ່ນລ້ຽງແບບປະຖົມປະຖານ(ປ່ອຍຫາກິນຕາມທຳມະຊາດ) ໄປພ້ອມກັບການເຮັດນາ.
ມາຮອດປີ 2010 ຈຳນວນງົວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 125 ໂຕ ເພື່ອສະດວກໃນການລ້ຽງ, ເບິ່ງແຍງ ແລະບໍ່ສິ້ນເປືອງເວລາຈິ່ງໄດ້ຫັນວິທີການລ້ຽງແບບປະຖົມປະຖານລ້ຽງຕາມທຳມະຊາດໃນເມື່ອກ່ອນມາລ້ຽງແບບເປັນຄອກ- ເປັນຟາມ ໃນເນື້ອທີ່ 75 ເຮັກຕາ ຊຶ່ງໄດ້ສຶກສາຂໍ້ມູນເຕັກນິກນຳປຶ້ມຄູ່ມືໃນການລ້ຽງທີ່ເມືອງສະໜອງໃຫ້ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການລ້ຽງສັດເປັນຟາມ ແລະໄດ້ໄປທັດສະນະເອົາບົດຮຽນນຳຄອບຄົວຕົວແບບໃນການລ້ຽງສັດຫຼາຍບ່ອນ ໂດຍແມ່ນການຈັດຕັ້ງຂອງເມືອງນຳພາໄປຈາກນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈິ່ງຕັດສິນໃຈເອົາເງິນທີ່ສະສົມໄວ້ຈາກການຂາຍເຂົ້ານາແຕ່ລະປີໄປຊື້ງົວແມ່ພັນຕື່ມອີກຈຳນວນ 30 ໂຕ. ມາຮອດປີ 2013 ຈຳນວນງົວເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 325 ໂຕ ຈິ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ໃນການລ້ຽງອອກຕື່ມອີກເຮັດໃຫ້ງົວຂ້າພະເຈົ້າເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ ແລະຂາຍອອກໂດຍສະເລ່ຍ 25 ໂຕຕໍ່ປີ; ນັບແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາຍອດຂາຍເພີ່ມຂຶ້ນຄື: ປີ 2011 ຂາຍອອກ 29 ໂຕ, ປີ 2012 ຂາຍອອກ 34 ໂຕ, ປີ 2013 ຂາຍອອກ 50 ໂຕ, ອັນພົ້ນເດັ່ນໃນປີ 2014 ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂາຍອອກຈຳນວນ 202 ໂຕ ໄດ້ເງິນ 565 ລ້ານກີບ ຊຶ່ງເປັນການສ້າງລາຍຮັບໄດ້ດີພໍສົມຄວນຍ້ອນແນວນັ້ນຂ້າ ພະເຈົ້າ ແລະຄອບຄົວຈິ່ງໄດ້ຢຶດຖືເອົາການລ້ຽງສັດເປັນອາຊີບຕົ້ນຕໍ ແລະເຮັດນາເປັນອາຊີບເສີມ, ປະຈຸບັນສາມາດຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ຟາມໄດ້ 111 ເຮັກຕາ. ແຕ່ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຍັງມີຫຼາຍດ້ານທີ່ເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ, ການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງສັດ, ວິທີຮັກສາ, ຕິດຕາມອາການສັດ ຍັງເຮັດບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການມາຮອດປະຈຸບັນງົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີທັງໝົດ 235 ໂຕ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການລ້ຽງງົວແບບເປັນຟາມແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ເຮັດ ນາຕື່ມອີກ 4 ເຮັກຕາ ໄດ້ຜົນຜະລິດ 12 ໂຕນ ສະເລ່ຍລາຍຮັບຂາຍເຂົ້າເປືອກໄດ້ 24 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ, ຫັດຖະກຳແກະສະຫຼັກຈັກສານຈຳນວນໜຶ່ງ ຊຶ່ງມີລາຍຮັບຈາກການຂາຍແຕ່ລະປີປະມານ 25 ລ້ານກີບ, ໜອງປາຕື່ມອີກ 4 ໜອງ ແລະປ່ອຍປາແລ້ວຈຳນວນ 2 ພັນໂຕ ນອກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະນຸຮັກສັດນ້ຳ, ສັດປ່າຢູ່ໃນບໍລິເວນຂອບເຂດ ຟາມຂອງຕົນເປັນຕົ້ນແມ່ນກະຕ່າຍ, ກະແຕ, ກະທ້າງ, ເຕົ່າ, ແລນ, ໄກ່ປ່າ ແລະອື່ນໆ ປະຈຸບັນ ເຫັນວ່າສັດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ມີການແຜ່ພັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ລວມແລ້ວໃນ 1 ປີ ຄອບຄົວຂອງ ທ່ານ ບຸນຫຼັນ ຈັນພູວົງ ມີລາຍຮັບຈາກການຂາຍງົວ, ຂາຍເຂົ້າ, ຂາຍເຄື່ອງຫັດຖະກຳໄດ້ປະມານ 600 ລ້ານກີບ ສະເລ່ຍລາຍຮັບຕໍ່ຄົນໄດ້ 54 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ, ເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວນັບມື້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຜ່ານການສະສົມລາຍໄດ້ໃນແຕ່ ລະປີຂ້າພະເຈົ້າປຸກເຮືອນຖາວອນໄດ້ 6 ຫຼັງ, ມີລົດກະບະ 2 ຄັນ, ລົດໄຖນາເທັກເຕີ້ 2 ຄັນ, ສົ່ງລູກຮຽນ 5 ຄົນ, 1 ຄົນໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍ້ອນແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ-ລັດ ບວກກັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ສຳລັບແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າຂ້າພະເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຄອບຄົວກໍຄືບ້ານຂອງຕົນໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບ, ສ້າງເສດຖະກິດໃຫ້ຮັ່ງມີເຂັ້ມ ແຂງຕາມແນວທາງຂອງພັກ-ລັດວາງອອກ, ຈະຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ຊ່ວຍພັກ-ລັດ ແລະອົງການປົກຄອງເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂຊີ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວເມືອງສຸຂຸມາໃຫ້ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ ແລະຈະປັບປຸງການລ້ຽງສັດ ໃຫ້ເປັນແບບທັນສະໄໝບໍ່ປ່ອຍຊະຊາຍ, ປັບປຸງແນວພັນສັດ, ຂະ ຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກຫຍ້າໃຫ້ໄດ້ຕື່ມອີກ 20 ເຮັກຕາ ແລະຂຸດໜອງປາອີກ 3 ໜອງ.

ທີ່ມາແຫຼ່ງຂ່າວ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
Ad