Top Ad

header ads

ນານາສາລະ: 10 ອັນດັບ ປະເທດອິນເຕີເນັດໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ

ໃນຍຸກປະຈຸບັນນີ້, ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ອິນເຕີເນັດ ເປັນປັດໄຈທີ່ 5 ໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົານຳໃຊ້ ອິນເຕີເນັດກັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບໝູ່ເພື່ອນ, ຄອບຄົວ, ການຕິດຕາມຂ່າວສານ, ການສຶກສາ, ການສັ່ງຊື້ເຄື່ອງອອນໄລນ໌ ແລະ ອີກຫຼາຍໆຢ່າງ.

ມື້ນີ້ ທີມງານນານາສາລະຈະມານຳສະເໜີ 10 ອັນດັບ ປະເທດອິນເຕີເນັດໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ ໃຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ຮູ້ກັນ. ເອົາເປັນວ່າບໍ່ໃຫ້ເປັນການເສຍເວລາ ເຮົາໄປເບີ່ງນຳກັນເລີຍ.

ສຳລັບອັນດັບທີ 6-10 ແມ່ນເບີ່ງໄດ້ຈາກເສັ້ນສະແດງລຸ່ມນີ້.
ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ: Akamai Technologies, State of Internet Report, 2015
ທີ່ມາ ນານາສາລະ.ເນັດ
Ad