Top Ad

header ads

ນໍ້າໜ້າອັດສະຈັນ ສາມາດຫຼຸດນໍ້າໜັກໄດ້ 15 ກິໂລກຣາມ

 ຫຼາຍຄົນອາດເຄີຍໄດ້ຍິນວ່າ ແບບຂ້ອຍນີ້ກິນນໍ້າກໍ່ອ້ວນໄດ້ ເລື່ອງນີ້ເປັນຄວາມຈິງສຳລັບບາງທ່ານທີ່ດື່ມນໍ້າເຂົ້າໄປໃຫ້ນໍ້າໜັກຂຶ້ນໄດ້
ສາເຫດທີ່ທ່ານພຽງແຕ່ດື່ມນໍ້າແລ້ວກໍ່ອ້ວນໄດ້ເພາະເຫດຜົນທາງກາຍະພາບອ້ວນງ່າຍໆ ມື້ນີ້ພວກເຮົາເລີຍຢາກແນະນຳໃຫ້ທ່ານຫຼຸດນໍ້າໜັກໄດ້ດີຂຶ້ນບໍ່ອ້ວນງ່າຍມາຝາກ.
ວິທີເຮັດນໍ້າຂີງປະສົມນໍ້າເຜິ້ງ
1 ໃຊ້ຂີງສົດ 2 ປ່ຽງນໍ້າໜັກປະມານ 10 ກຣາມ.
2 ນຳມາຊົງໃນນໍ້າອຸ່ນ 200 ມີລິລິດ ຫ້າມໃຊ້ນໍ້າຮ້ອນໂດຍເດັດຂາດ ເພາະອຸນຫະພູມສູງເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງຂອງຂີງຖືກທຳຮ້າຍ.
3 ປະສົມນໍ້າເຜິ້ງ 1 ບ່ວງລົງໄປໃນນໍ້າຂີງ ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນແລ້ວດື່ມ.
4 ດື່ມທຸກມື້ ມື້ລະ 3 ຄັ້ງ ຕອນເຊົ້າ 1 ຈອກ ຕອນສວຍດື່ມກ່ອນກິນອາຫານ 30 ນາທີ 1 ຈອກ ແລະກ່ອນອາບນໍ້ານອນ 1 ຈອກ.
     ການດື່ມນໍ້າຂີງປະສົມນໍ້າເຜິ້ງຕິດຕໍ່ກັນພຽງ 15 ວັນກໍ່ເລີ່ມເຫັນການປ່ຽນແປງທາງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ ນໍ້າໜັກອາດຈະລົງໄປຮອດ 6 ກິໂລກກຣາມ ຜິວຈະນຽນລະອຽດຂຶ້ນ ຊ່ວຍກຳຈັດໄຂມັນສ່ວນເກີນ ຮອບແອວອາດຈະຫຼຸດລົງ ເມື່ອດື່ມຕໍ່ກັນໄປທຸກໆມື້ກາຍເຄິ່ງປີ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຈຸດດ່າງດຳເທິງໃບໜ້າ ເຮັດໃຫ້ຜິວງາມກວ່າເກົ່າ.

Ad