Top Ad

header ads

ວັນທີ2/8/2016ເວລາ18:00ໂມງນາງ ນິດາ ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ວັນທີ 2/8/2016 ເວລາ 18:00ໂມງ ນາງ ນິດາ ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວດ້ວຍພະຍາດຂອງນ້ອງທີ່ທົນເຈັບມາເປັນເວລາດົນພໍສົມຄວນ ທາງໜ່ວຍກູ້ໄພມູນນິທິຊ່ວຍເຫລືອຄົນທຸກຢາກແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຈາກໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ ແລ້ວໄດ້ນຳສົ່ງສົບ ນ້ອງ ນິດາ ໃຫ້ຄອບຄົວໄປເຮັດພິທີທາງ ສາສະໜາ ຢູ່ທີ່ວັດທາດຝຸ່ນ ທາງຫນ່ວຍກູ້ໄພມູນນິທິ1623 ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈກັບຄອບຄົວຂອງນ້ອງນິດາ ດ້ວຍ


Ad