Top Ad

header ads

ກະບະຟອດ ປະທະ ເກັງເກຍ ທີ່ສາລະວັນ ເສຍຊີວິດ 3 ຄົນ ຄືນວັນທີ 31/7/2016


ສາລະວັນ: ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ໃນຄືນວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2016 ລະຫວ່າງ ລົດ ກະບະຟອດ ທະບຽນ ກຳແພງນະຄອນ ກນ 2831 ແລະ ລົດເກງເກຍ ທະບຽນ ສາລະວັນ ກກ 3399 ທີ່ເຂດບ້ານແບ່ງ-ບ້ານໂນນຄຳ, ເມືອງເລົາງາມ, ແຂວງສາລະວັນ.

ອຸບັດຕິເຫດຄັ້ງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີ ຜູ້ເສຍຊີວິດ 3 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບໜັກຈຳນວນໜຶ່ງ.

ສາເຫດຄາດວ່າມາຈາກ ການຂີ່ລົດໄວເກີນໄປ.

ລາຍງານໂດຍ: ໂສພາລັກ ໄຊຍະຈັກ

Cr: ໂທລະໂຄງ 

Ad