Top Ad

header ads

ແມ່ຍິງລາວຍຸກໃໝ່ຕ້ອງຮູ້ໄວ້ເຮືອນສາມນໍ້າສີ່

 ເຮືອນສາມນ້ຳສີ່ (ເຮືອນ 3 ນ້ຳ 4) ແມ່ນເປັນຄຳສັ່ງສອນຂອງຄົນບູຮານທີ່ມີແກ່ລູກຫຼານ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ສະນັ້ນ ແມ່ຍິງລາວຍຸກໃໝ່ຕ້ອງຮູ້ໄວ້ ແລະນຳໄປປະຕິບັດ ທັງເກັບໄວ້ບອກລູກຫຼານໃນພາຍພາກໜ້າໃຫ້ຄຽງຄູ່ຄົນລາວຕະຫຼອດໄປ.

     ສຳລັບເຮືອນ 3 ປະກອບມີ: 1. ເຮືອນຄົວແມ່ນເປັນທີ່ມີໄວ້ສຳລັບປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການແຕ່ງກິນດັ່ງນັ້ນຜູ້ເປັນແມ່ເຮືອນຈິ່ງ ຕ້ອງມີໜ້າທີ່ຮັກສາ, ປັດກວາດໃຫ້ສະອາດ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ເພື່ອສຸຂະພາບອະນາໄມທີ່ດີ, 2. ເຮືອນນອນ: ແມ່ນເປັນສະຖານທີ່ ພັກຜ່ອນຫຼັບນອນ ແລະເປັນທີ່ ສ້າງຄວາມໜ້າຢູ່ມີຄວາມຮົ່ມເຢັນ ແກ່ຜູ້ທີ່ມາຂໍເພິ່ງພາອາໄສໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບໃນການມ້ຽນມັດເຊັດຖູເກັບມ້ຽນຜ້າແພເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມໃຫ້ເປັນທີ່ສະອາດ, 3. ເຮືອນຜົມ: ແມ່ຍິງລາວໃນຍຸກບູຮານນະການແມ່ນມັກຮັກສາໄວ້ ຜົມຍາວດຳເຫຼື້ອມເປັນເງົາ ແລະເກົ້າເປັນມວຍງາມສະນັ້ນນາງຈິ່ງ ຕ້ອງຮູ້ຈັກຮັກສາຜົມທີ່ຍາວດຳໃຫ້ມັນສະອາດ, ຫວີຈົບງາມພາໃຫ້ຜູ້ພົບເຫັນຮູ້ສຶກສະອອນຕາເມືອ ຫາກໄດ້ຊົມເບິ່ງເກົ້າຜົມດຳເປັນເງົາງາມອັນພາໃຫ້ເຊີດຊູບຸກຄະລິກບໍ່ແມ່ນວ່າຈະປ່ອຍໃຫ້ມັນຫຍຸ້ງເຫຍີງຂາດການເອົາໃຈໃສ່.
     ສ່ວນນ້ຳ 4: ແມ່ນ 1. ໄດ້ແກ່ນ້ຳອາບ ໃນຄຳສັ່ງສອນຂອງຄົນບູຮານນັ້ນນ້ຳອາບສົງຄົນໃນບ້ານຕ້ອງຕັກມ້ຽນໄວ້ບໍ່ອຶດຢາກຈຳເພິ່ນເວົ້າວ່າ: “ຢ່າໃຫ້ໄຫໃນບ້ານຂາດແຫ້ງຢ່າໃຫ້ແອ່ງຂາດກ້ຽງຊາວບ້ານຊີກ່າວຂວັນລະເດີ”, 2. ນ້ຳສຳລັບດື່ມກິນ: ແມ່ນໝາຍເຖິງນ້ຳສະອາດບໍລິສຸດເອົາໄວ້ດື່ມກິນຕັກນ້ຳກິນໃສ່ໄຫໄວ້ໜ້າຂັ້ນໄດເຮືອນ ເພື່ອຜູ້ໃດຜ່ານມາຈະໄດ້ແວ່ ເຊົາກິນນ້ຳໃສສະອາດໃນໄຫນັ້ນໄດ້ສະດວກ ແລະກໍເພື່ອຄົນໃນ ເຮືອນເຊັ່ນກັນດັ່ນນັ້ນບູຮານເພິ່ນ ຈິ່ງສັງສອນວ່າ: “ຢ່າໃຫ້ແມງງ່ອງແງ່ງລົງຫຼີ້ນນ້ຳແອ່ງກິນຢ່າ ໃຫ້ມີຂີ້ໝ້ຽງສະນິມໄຄໃຕ້ກົ້ນແອ່ງຢ່າໃຫ້ນ້ຳຂອດແຫ້ງແລ້ງເຊົ້າໃຫ້ ເຈົ້າເກືອຍຂົນເດີ”, 3. ນ້ຳເຕົ້າປູນ ແມ່ນໄດ້ແກ່ນ້ຳທີ່ຄວນໃສ່ໃນເຕົ້າ ປູນຜູ້ໃດເປັນແມ່ເຮືອນກໍຕ້ອງຮັກສານ້ຳໃນກະບອກປູນຢ່າໃຫ້ມັນແຫ້ງ ເພາະເມື່ອຫາກມີແຂກມາ ຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວຄາວສຸກທຸກຕາມອັດທະຍາໄສ ກໍຈະໄດ້ໃຊ້ ເພື່ອຄ້ຽວໝາກ 4. ນ້ຳໃຈ ອັນນີ້ແມ່ນໝາຍເຖິງນ້ຳຈິດນ້ຳໃຈຂອງເຈົ້າແມ່ເຮືອນໂດຍຄວນເປັນຄົນໃຈ ກວ້າງເຜື່ອແຜ່ແກ່ຍາດຕິພີນ້ອງຂອງຝ່າຍສາມີ ແລະຝ່າຍຕົນໃຫ້ມັນສະເໝີພາບລະຫວ່າງກັນເຊັ່ນວ່າ: ຢ່າໄດ້ມີຄຳຂົມຕໍ່ໃຜພໍນ້ອຍຢ່າໄດ້ຄອຍຫາຂໍ້ງໍແງຮ້ອຍແງ່ຄຽດຊໍ້ລໍ້ແຂ່ແຫຼ້ນີ້ມັນບໍ່ດີນໍຂໍໃຫ້ແມ່ເຮືອນເຈົ້າເຮັດຕາມບູຮານເກົ່າຈິ່ງຊີມີຂຶ້ນໄດ້ຄວາມໄຮ້ແມ່ນໜີໄກພຸ້ນແລ້ວ.


ທີ່ມາ ເສດຖະກິດສັງຄົມ
Ad