Top Ad

header ads

ມີເພດສໍາພັນຕອນເປັນປະຈໍາເດືອນດີຫລືບໍ່? ການ​ມີ​ເພດ​ສຳພັນ​ຂະນະ​ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນໃນ​ຕ່າງ​ປະເທດ​ທີ່​ພວກເຂົາ​ສຶກ​ສາ​ກັນ​ມາພົບ​ໄດ້​ປະ​ມານ 3-30% ໃນ​ປະຊາກອນ​ທີ່​ມີ​ເພດ​ສຳພັນ​ສະ​ໝໍ່າສະເໝີ
ຄົນທີ່​ມີ​ເພດ​ສຳພັນ​ໃນ​ໄລຍະເວລາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃຫ້​ເຫດຜົນ​ກັນ​ວ່າເປັນ​ໄລຍະ​ທີ່​ທັງ​ສອງສະບາຍ​ໃຈ​ວ່າ​ຈະ​ບໍ່​ເຮັດໃຫ້ຖືພາ, ຮູ້ສຶກ​ຖືກ​ກະຕຸ້ນ​ໄດ້​ງ່າຍຮູ້ສຶກ​ວ່າ​ມັນ​ແປກ​ໃໝ່​.
ເລື່ອງທໍາອິດບໍ່ຖືພາແທ້ ຫລືບໍ່?
   ຖ້າ​ເລືອດ​ທີ່​ອອກຈາກ​ຊ່ອງຄອດ​ໃນ​ໄລຍະ​ເວລາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເປັນ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ແທ້ໆ (ເຊັ່ນ: ເລືອດ​ອອກ​ມາ​ຫລັງ​ກິນຢາ​ຄຸມ​ຄົບ​ແຜງຫລື​ຮອບ​ເດືອ​ນມາ​ສະໝໍ່າ​ສະເໝີ​ຫລາຍໆ)  ໂອ​ກາດ​ຕັ້ງທ້ອງ​ກໍ​ນ້ອຍ​ຫລາຍ​ທີ່​ຍັງມີ​ໂອ​ກາດ​ຖືພາ​ໄດ້ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ໃນ​ກໍລະນີ​ທີ່​ເລືອດ​ທີ່​ອອກ​ບໍ່ແມ່ນ​ເລືອດ​ປະຈຳ​ເດືອນ, ແຕ່​ເປັນ​ເລືອດ” ເຂົ້າໃຈ​ຜິດ” ເຊັ່ນ:ເປັນ​ເລືອດ​ທີ່​ອອກ​ໄລຍະ​ທີ່​ຕົກ​ໄຂ່(ໄລຍະນັ້ນ​ກໍ​ສາມາດ​ມີ​ເລືອດ​ອອກ​ໄດ້​)ຫລື​ອີກ​ກໍລະນີ​ຄື​ໃນ​ຮອບ​ເດືອນ​ຜູ້ຍິງ​ຄົນ​ນັ້ນ​ສັ້ນຕົກ​ໄຂ່​ໄວ​ກວ່າ​ຮອບ​ເດືອນ​ຜູ້ຍິງ​ທີ່​ຮອບ​ເດືອນ​ຍາວແລ້ວ​ມີ​ເພດ​ສຳພັນ​ກັນ​ໃນ​ມື້​ທ້າ​ຍໆ​ຂອງ​ປະຈຳ​ເດືອນແລ້​ວອາ​ສຸ​ຈິ​ເກີດ​ແຂງ​ແຮງລອຍ​ຄອຍຖ້າໄຂ່​ຕົກ​ໄດ້3-5ມື້ກໍ​ສາມາດ​ຖືພາໄດ້ ດັ່ງ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ໂອ​ກາດ​ຈະຖືພາ​ໜ້ອຍ​ກໍ່ແມ່ນແຕ່​ກໍ​ບໍ່ແມ່ນ​ວ່າ”ຈະ​ບໍ່​ມີ​ໂອ​ກາດ​ໄດ້​ລູກຂະນະ​ມີປະຈໍາເດືອນ”.
ເລື່ອງ​ທີ 2ແລ້ວ “ຈະ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ບໍ່”
    
ລະຫວ່າງ​ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ຈະ​ເປັນ​ໄລຍະ​ທີ່​ປະ​ຕູ​ປາກ​ມົດລູກ​ເປີດ​ອອກໃຫ້​ເລືອດ​ຈາກ​ໂພງ​ມົດລູກ​ໄຫລ​ສູ່​ໂລກ​ພາຍນອກ (ຫລື​ຜ້າ​ອະນາໄມ) ນັ້ນ​ເອງ ຖ້າ​ປະ​ຕູ​ເປີດ​ໃຫ້​ເລືອດ​ອອກ​ໄດ້ກໍ​ສາມາດ​ເປີດ​ໃຫ້​ເຊື້ອ​ພະຍາດ​ເຂົ້າ​ສູ່​ໂພງ​ມົດລູກ​ໄດ້​ເຊັ່ນ​ກັນ ດັ່ງ​ນັ້ນ ພະຍາດ​ທີ່​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ​ທາງ​ເພດ​ສຳພັນ​ກໍ​ສາມາດ​ເດີນທາງ​ເຖິງ​ກັນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະບາຍ​ໄດ້​ແກ່ເຊື້ອ​ເອດ, ໜອງ​ໃນ, ຊິ​ຟິ​ລິດ, ໄວ​ຣັສ​ຕັບ​ອັກ​ເສບ​ບີຊຶ່ງ​ເຊື້ອ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໃຫ້​ມີ​ເພດ​ສຳພັນ​ໃນ​ວັນທີ່​ບໍ່ເປັນປະຈໍາເດືອນກໍ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ຈະ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ​ທາງ​ເພດ​ສຳພັນ​ຢູ່​ແລ້ວແຕ່​ການ​ມີເພດສໍາພັນຕອນມີປະຈໍາເດືອນ”ຈະ​ເຮັດໃຫ້​ມີ​ໂອ​ກາດ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໄດ້​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ”ເພາະ​ນອກ​ຈາກ​ປະ​ຕູ​ປາກ​ມົດລູກ​ເປີດ​ອອກ​ແລ້ວພູ​ມ​ຄຸ້ມ​ກັນ​ຂອງ​ແມ່​ຜູ້ຍິງ​ໃນ​ໄລຍະ​ມື້​ນັ້ນ​ຂອງ​ເດືອນຈະຫ​ລຸດລົງ​ໜ້ອຍໜຶ່ງນໍາອີກ​.
ທີ່ມາ: laopost
Ad