Top Ad

header ads

ສາທານະຄອນຫຼວງຫາລືການເຝົ້າລະວັງພະຍາດໄລຍະກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ


  ວັນທີ 24 ສິງຫານີ້ພະແນກສາທາລະນະສຸກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຮ່ວມກັບສາທະລະສຸກເມືອງໂຮງໝໍສູນກາງ ແລະ ໂຮງໝໍເອກກະຊົນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການເຝົ້າລະວັງພະຍາດ ເພື່ອກະກຽມໃກ້ແກ່ຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຄັ້ງທີ 2829 ແລະ ກອງປະຊຸມປີ່ນອ້ອມອື່ນໆທີ່ ສ ປປ ລາວໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບຈັດໃນຕົ້ນເດືອນກັນຍານີ້ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພດີ.

  ທ່ານຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກ່າວວ່າ: ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີການລະບາດຂອງພະຍາດຢູ່ໃນນະຄອນລວງວຽງຈັນໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງໄລຍະດໍາເນີນກອງປະ ຊຸມອາຊຽນນີ້,ດັ່ງນັ້ນທຸກພາກສ່ວນຈະຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັນຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ພະຍາດທີ່ພວມມີການລະບາດໃນປັດຈຸບັນຄື: ໄຂ້ເລືອດອອກ (ໄຂ້ຍຸງລາຍ) ແລະ ອີກ 17 ພະ ຍາດທີ່ຢູ່ໃນການເຝົ້າລະວັງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການລະບາດຂື້ນ ແລະ ຫວັງວ່າທຸກໜ່ວຍງານທຸກໂຮງໝໍທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຈະພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເຝົ້າລະວັງພະຍາດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.


ທີ່ມາ ລາວພັດທະນາ
Ad