Top Ad

header ads

ຜາເງີນ ວັງວຽງ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ບໍ່ຄວນພາດ


ຖ້າຖາມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນວັງວຽງແລ້ວ ມີຫຼາຍສະຖານທີ່ທີໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ຖ້າໄປວັງວຽງແລ້ວບໍ່ໄດ້ໄປຜາເງີນ ສະຖານທີ່ຊົມວິວແຫ່ງແດນວັງວຽງ ຖືວ່າທ່ານບໍ່ຮອດວັງວຽງ ເດີພີ່ນ້ອງ

Ad