Top Ad

header ads

ຈື່ໄດ້ບໍ່!! ຊາຣາ ສາວທີ່ຢາກຈ່ອຍແຮງຈົນເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເກືອບຕາຍ ແຕ່ປັດຈຸບັນແທບບໍ່ໜ້າເຊື່ອລາວປ່ຽນແປງໂຕເອງໄດ້ແບບນີ້ແລ້ວ!!

 


ປັດຈຸບັນກະແສຫຼຸດຄວາມອ້ວນຄວາມຢາກຈ່ອຍຍິ່ງຮຸນແຮງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ຈ່ອຍແລ້ວບໍ່ພໍກໍຕ້ອງຈ່ອຍອີກ ກິນຊຳ່ໜຶ່ງວ່າໂຕເອງອ້ວນກໍຕ້ອງຢາກຈ່ອຍໄປອີກ ແຕ່ການຢາກຈ່ອຍນັ້ນບາງຄົນກໍໃຊ້ວິທີຕ່າງກັນບາງຄົນກໍໃຊ້ວິທີທາງລັດຈ່ອຍແບບໃຊ້ຢາ ກິນຍາຫຼຸດຄວາມອ້ວນຕ່າງໆ ແຕ່ບໍ່ອອກກຳລັງກາຍ. ບາງເທື່ອການຈ່ອຍຫຼາຍເກີນໄປມັນກໍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຊີດຈ່ອຍຜອມ ຄືປາແຫ້ງ ບໍ່ມີເຫື່ອມີແຮງ

ມາເບິ່ງສາວ “ຊາຣາ” ນີ້ກັນເມື່ອກ່ອນລາວຈ່ອຍ ຈ່ອຍຈົນບໍ່ມີເຫື່ອແຮງ ຈົນໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍ ແຕ່ດຽວນີ້ລາວໄດ້ປ່ຽນໄປແລ້ວ ມາເບິ່ງຮູບກັນ


 


 


 


 


 

Ad