Top Ad

header ads

ແປກທີ່ສຸດ !! ເຄີຍເຫັນບໍ່ອາພາດເມັນທີ່ມີ ລານສະກີ ເປັນຂອງຕົນເອງ

ໃນຕ່າງປະເທດສຳລັບຫຼາຍຄົນກ່ຽວກັບການຫຼິ້ນສະກີກໍ່ຄືສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຊ່ວງລະດູໜາວ ແລະນີ້ກໍ່ຄືລານອາພາດເມັນແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ຖຶກສ້າງຂຶ້ນມາສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກແລະຮັກໃນການຫຼິ້ນສະກີ

ບໍລິສັດສະຖາປັດຕະຍະກຳ Shokhan Mataibekov Architects ໄດ້ສ້າງສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ “Slalom House” ຂຶ້ນມາເຊິ່ງມັນຕັ້ງຢູ່ໃນອັດຕານາ, ຄາຊັດສະຖານ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ 70 ລ້ານໂດຣລາໃນການສ້າງລານສະກີນີ້ ເຊິ່ງມັນຖຶກປົກຄຸມດ້ວຍຫິມະທຽມທີ່ເອີ້ນວ່າ ‘Snowflex’ ສະຖານທີ່ໃຫຍ່ກ້ວາງຂວາງ, ຄົນທີ່ຫຼິ້ນສາມາດຫຼິ້ນແຕ່ຊັ້ນເທິງສຸດລົງມາສູ່ລະດັບຂອງຫົນທາງໄດ້ ຫຼື ຈະຫຼິ້ນສະກີໄດ້ເລີຍເມື່ອເຮັດວຽກສຳເລັດແລ້ວໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງອອກຈາກຕຶກ, ຫິມະທຽມຈະບໍ່ລະລາຍເມື່ອຖຶກແສງຕາເວັນສ່ອງຢ່າງແນ່ນອນຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ : talulok.com
Ad