Top Ad

header ads

ແຈ້ງການຈາກຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກ ເລກທີ 142/ຫສນຍ.ກລຂ ເລື່ອງປາບປາມລົດເຖື່ອນ ອອກມາແລ້ວ!ແຈ້ງການຈາກຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກ ເລກທີ 142/ຫສນຍ.ກລຂ ເລື່ອງປາບປາມລົດເຖື່ອນ ອອກມາແລ້ວ! ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ພາກັນແຊຕໍ່ໆກັນ ຕັ້ງແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນດ່ວນ!ຂໍໃຈທີມາຈາກ: ໂທລະໂຄ່ງ
Ad