Top Ad

header ads

ຍັງຈື່ໄດ້ບໍ່ !!! “ສາວຈີນ”ທີ່ວ່າໜັກ 5 ກິໂລ..!! ລ່າສຸດມີຄົນອອກມາໂຊຫຼັກຖານແບບນີ້ແລ້ວ…!! ນີ້ຄື່ສະພາບໂຕຈິງ…ເປັນທີ່ຮື່ຮາໃນໂລກໂຊຊ່ຽວຈຳນວນຫຼາຍ ສຳລັບສາວຈີນທີ່ຍ້າຍມາຮຽນໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລຊື່ດັງ ຈົນເປັນທີ່ວິຈານຂອງຊາວເນັດຈຳນວນຫຼາຍ ວ່າລາວໜັກພຽງແຕ່ 5ກິໂລ ແທ້ບໍ່ ແລະ ສຸດທ້າຍເລື່ອງລາວຂອງລາວ ຈະເປັນແນວໃດ ເຮົາມາເບີ່ງກັນເລີຍ

ນີ້ຄື່ ຂໍ້ຄວາມສັ້ນໆທີ່ຊາວເນັດໄດ້ແຄັບຈໍເອົາໄວ້


ຂອບໃຈທີ່ມາ http://social.upyim.com/100535/
Ad