Top Ad

header ads

ພາບນັກວິສະວະກອນຍ່າງໃນອຸບມົງໃຫຍ່ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ


ຂປລ. 21/4/2017 ນັກວິສະວະກອນທໍລະນີສາດ ແລະ ຊ່ຽວຊານຂຸດເຈາະອຸບມົງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເລັ່ງຂຸດເຈາະ ແລະ ສີດຊີມັງອັດແຂງຢ່າງຫ້າວຫັນຢູ່ໂຄງການກໍ່ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄລຍະທີ 1 ໃນແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ຂະນະທີ່ຂະບວນກໍ່ສ້າງໄດ້ດໍາເນີນໄປຢ່າງສະດວກສະບາຍເກີນຄາດເພາະດິນບໍ່ແຂງຫລາຍ ແລະ ບໍ່ມີກ້ອນຫີນໃຫຍ່ຫລາຍ.
ກົນຈັກຂຸດເຈາະອຸບມົງແມ່ນນໍາເຂົ້າຈາກ ສປ ຈີນ ແລະ ຮູບດໍາເນີນໃນດ້ານບົດຮຽນຕ່າງໆກໍແມ່ນຕົ້ນແບບຂອງຈີນ.


ທີ່ມາຂ່າວ ແລະ ພາບ ປະເທດລາວ Pathedlao
Ad