Top Ad

header ads

ຈີນເລີ່ມສົ່ງເຮືອລົງມາສຳຫຼວດແມ່ນໍ້າຂອງຕາມເຂດຊາຍແດນລາວ-ໄທ

ສຳນັກຂ່າວ Thai PBS ລາຍງານວ່າ: ເຮືອສຳຫຼວດແມ່ນ້ຳຂອງ ເຊິ່ງເປັນເຮືອຂະໜາດໃຫຍ່ 3 ລຳ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ 4  ລຳຂອງບໍລິສັດ CCCC Second Habor Consultant ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາຈາກມົນທົນຢູນານ ປະເທດຈີນ ທີ່ຖືກວ່າຈ້າງໃຫ້ສຳຫຼວດແມ່ນໍ້າຂອງ ຕາມໂຄງການຄວາມຮ່ວມມືການສຳຫຼວດລ່ອງແມ່ນ້ຳຂອງໃນເຂດຊາຍແດນລາວ-ໄທ ໄດ້ເລີ່ມລົງມາສຳຫຼວດແລ້ວ ຕິດຕາມການລາຍງານເພີ່ມເຕີມຈາກວິດີໂອລຸ່ມນີ້:Ad