Top Ad

header ads

ຜູ້ຊະນະເລີດການປະມູນເບິໂທງາມ 020 7777 7777 ດ້ວຍ ລາຄາ 314.400.000 ກີບ (ສາມຮ້ອຍ ສິບສີ່ລ້ານ ສີ່ແສນ ກີບ)


ການປະມູນເບີງາມຂອງ ບໍລິສັດ ບີລາຍ ຫຼັກ 7, ເບີທີ່ງາມທີ່ສຸດຂອງຄ້າຍ ຄືເບີ 7777 7777 ຜູ່ຊະນະການປະມູນແມ່ນສາວງາມທີ່ບໍ່ສົງອອກນາມ  ຊະນະການປະມູນ ມູນຄ່າເຖິງ 314.4 ລ້ານກີບ

Ad