Top Ad

header ads

ໂສມໜ້າ ຜູ່ໂຊກດີຫວຍຂູດ 50,000,000 ກີບ ສາຂາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ


ເມື່ອວັນທີ່ 9/5/2017 ທີ່ຜ່ານມາ ນາງມ້ອນ ຈັນທະຍົດ ບ້ານປ່າຫວ້ານ ເມືອງຊຽງຮ່ອນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ອາຊີບຄູ
ຂູດຫວຍຂູດໄດ້ລາງວັນ 50,000,000ກີບ  ສາຂາແຂວງໄຊຍະບູລີ 
Ad