Top Ad

header ads

ດ່ວນ..! ເກິດອຸບັດຕິເຫດຕີນລະເບີດກາຍເປັນປະກາຍໄຟໄໝ້ລົດໂດຍສານ ອຸດົມໄຊ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ(ມີຄລິບ)
ມື້ນີ້ເວລາປະມານ 2 ໂມງເກີດອຸບັດຕິເຫດຕີນລົດລະເບີດຈົນກາຍເປັນປະກາຍໄຟ ແລະ ໄໝ້ລຸກລາມ ເຊິ່ງເປັນລົດໂດຍສານຕຽງນອນຖ້ຽວ ອຸດົມໄຊ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສໍາລັບຄວາມເສຍ ແລະ ຜູ້ບາດເຈັບຍັງບໍ່ທັນສາມາດລະບຸໄດ້ເທື່ອ.  ຄລິບທີ່1

ຄລິບທີ່2
ທີ່ມາwww.tonamcha.com
Ad