Top Ad

header ads

ດ່ວນ....! ຈັບໄດ້ແລ້ວ ຄາດຕະກອນທີ່ຂ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ ຄາໜ້າບ້ານ ທີ່ອຸດົມໄຊ!


ຂ່າວສະເທືອນຂັວນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຖືກຍິງຢ່າງອົງອາດຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊໃນແລງວັນທີ 4 ພຶດສະພາ 2017, ພາຍຫຼັງເກີດເຫດເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ນຳເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມເລັ່ງດ່ວນ ແລະມາຮອດວັນທີ 5 ພຶດສະພາເວລາປະມານ 10:00 ເຊົ້າສາມາດຈັບຕົວຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ແລ້ວຊື່ທ້າວຄຳຫຼ້າ ອາຍຸ 42 ປີຢູ່ບ້ານໜອງແລງ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ.
ຕາມການບອກກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ແມ່ນຜູ້ລົງມືຄາດຕະກຳມີການເສບຢາກ່ອນ ສ່ວນສາເຫດຂອງການລົງມືແມ່ນຍັງບໍ່ທັນສະຫຼຸບໄດ້ເນື່ອງຈາກກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະສົນລະວົນ ແລະຄອບຄົວກຳລັງເສຍໃຈ ແຕ່ຕາມການສັນນິຖານໃນເບື້ອງຕົ້ນອາດມາຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງສ່ວນຕົວເນື່ອງຈາກຜູ້ຕ້ອງຫາເປັນພີ່ນ້ອງຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ.


ອ່ານລາຍລະອຽດຂ່າວເພີມເຕີມ ຄິກບ່ອນນີ້
Ad