Top Ad

header ads

ເອົາເຂົ້າແລ້ວ ເນັດໄອດໍ້ສາວ ຫຼິ້ນຜົວເຂົາ! ເມຍຈັບໄດ້ ກຽມຟ້ອງຂຶ້ນສານ!


ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພີ່ນ້ອງກັບ ເມຍຜູ່ໄດ້ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ ຈາກພຶດຕິກຳການຫຼິ້ນຊູ້ຂອງຜົວ. ເຊິ່ງ ຜົວຂອງລາວໄດ້ໄປຫຼິ້ນຊູ້ກັບຍິງສາວຄົນໜຶ່ງ ທີ່ເປັນຄົນທີ່ມີໜ້າຕາດີ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນໂລກອ່ອນລາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍຂໍເຜີຍຊື້ ແລະ ໜ້າຕາ ແຕ່ຂໍບັງໄວ້ ເພື່ອເປັນການເຕືອນສະຕິແກ່ສາວໆ ດາລາ ທີ່ມີພຶດຕິກຳເປັນເມຍນ້ອຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວແຕກແຍກ, ຈົ່ງຄຳນຶງເຖິງພຶດຕິກຳຕົນເອງ.ພວກມີພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຮູ້ທັງຮູ້ວ່າ ຜູ່ຊາຍມີຄອບຄົວແລ້ວກໍ່ຍັງຝືນໃຈ ຍ້ອມຮັບ ແລະ ຫຼິ້ນກັບຜົວຈົນເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວແຕກແຍກ ມາຫຼາຍກໍລະນີ.

ບາງຄົນກໍ່ຈະວ່າ ຖ້ານ້ຳບໍ່ຍ້ອຍຫອຍບໍ່ໄຕ່ ແນ່ນອນ ກໍ່ຍ້ອນພຶດຕິກຳຂອງທັງຍິງແລະຊາຍ ທີ່ຂາດສິນທຳ ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄອບຄົວ. ຖ້າຊາຍຄົນໃດທີ່ຍັງ ເລືອກບໍພໍ ກໍ່ຈົງຢ່າແຕ່ງງານ, ຢ່າສ້າງຄອບຄົວ, ໃຫ້ພາກັນຫຼິ້ນໄປຈົນເບື່ອຈະດີກວ່າ. ເພາະເວລາແຕ່ງງານໄປແລ້ວ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້.

ແນ່ນອນທັງຍິງແລະຊາຍຈະຖືກດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ, ຖ້າໜັກໄປກວ່ານີ້ ກໍ່ຈະສົ່ງຮູບພາບຊັດເຈນໃຫ້ໂທລະໂຄ່ງໄດ້ປະຈານ ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້.

ຂອບໃຈ
ຈາກເພື່ອນຂອງເມຍຜູ່ເສຍໃຈ
ແລະ ໂທລະໂຄງ

Ad