Top Ad

header ads

ເຜ່ຍຄລິບສຽງໂຕໃໝ່...! ຄະດີລໍ້ລວງແຟນໃໝ່ໄປໃຫ້ແຟນເກົ່າຄາດຕະກຳ   ຖືວ່າເປັນກະແສໃນສັງຄົມອອນໄລກັບ ຄະດີລໍ້ລວງແຟນໃໝ່ໄປໃຫ້ແຟນເກົ່າຄາດຕະກຳ ເຫດເກີດເມື່ອວັນທີ່ 10/4/2017 

ຄລິກທີ່ນີ້ລາຍລະອຽດຂ່າວ

    ລ່າສຸດໄດ້ມີຄລິບສຽງໂຕໃໝ່ອອກມາ ໃນລະຫວ່າງການສົົນທະນາ ນາງອ້ອມໃຈ ກັບ ຜູ່ໃຊ້ Facebook ຊື່ Noum Kmn ໄດ້ໂພສແບບນີ້:  "ຄວາມຕໍແຫລຂອງ ນາງ ອ້ອມ ຂ້ານ້ອງຂ້ອຍຍັງເຮັດຄຶບໍ່ຮູ້ບໍ່ເຫັນ ຖ້າມັນມີຄີບສຽງຫລັກຖານປານນັ້ນ ຄຶບໍ່ແຈ້ງຄວາມກັບຕຳຫລວດ ຈຳເປັນຫຍັງຈັງຊິມາຂ້ານ້ອງກູອິສັດ ມຶງຮັກຊິວິດມຶງ ກູກະຮັກນ້ອງກູຄືກັນ ຟັງນຳສຽງແລ້ວ ນາງ ອ້ອມຈອບເອົາຄຳເວົ້າຫລາຍກວ່າ ເພາະທຸກຍ່າງມີການວາງແຜນໄວ້ແລ້ວ ບໍ່ຊັນ ນາງ ຊິບັນທຶກສຽງໄວ້ ເພຶ່ອ ຫຍັງ ? ຄົນຕາຍເວົ້າບໍ່ໄດ້ແລ້ວ"


(ອາດມີຄຳບໍ່ສຸພາບ)
ນີ້ແມ່ນຄລິບສຽງ(ຄລິບນີ້ໂພສເມື່ອວັນທີ່ 06 ພຶດສາພາ 2017 )


ຂອບໃຈວີດີໂອຈາກ: Noum Kmn


Ad