Top Ad

header ads

ເຄີຍໄປລະຫວ່າ...!ຜາຫຼວງ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງໃຫມ່ ຂອງເມືອງວັງວຽງ


ຜາຫຼວງ (Blue lagoon and resort), ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງໃຫມ່ ຂອງເມືອງວັງວຽງ ທີ່ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງວັງວຽງ ພຽງ 14.5 ກມ ແລະ ຍັງມີຫຼາຍກິດຈະກໍາໃຫ້ເລືອກບໍ່ວ່າຈະເປັນຫຼິ້ນນໍ້າ, ຂີ່ສະລິງ, ປີນພູ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ. ເຊີນເດີ້ ! ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດປະເທດລາວເຮົາ ມີແຕ່ບ່ອນງາມໆAd