Top Ad

header ads

ຄະດີຍັງບໍ່ຈົບ...!ບົດສະຫຼຸບຄະດີ ນາງ ​ອ້ອມ​ໃຈ ​ແລະ ທ້າວ ​ໃຫຍ່ ຈະເປັນແນວໃດຕິດຕາມຂ່າວ ປກສ ​ໃນຕອນແລງຂອງ​ວັນ​ນີ້(ຄະດີອາດມີພິກ)ໃຜຢາກຮູ້ເລື່ອງລໍ້ລວງແຟນໃໝ່ໄປໃຫ້ແຟນເກົ່າຂ້າຕະກຳ ຕິດຕາມຂ່າວ ປກສ ຕອນແລງ ວ່າຂ້າຍ້ອນສາເຫດໃດ ວັນທີ່ 8.5.2017 ຂ່າວຊ່ອງລາວ ປະມານ 8 ໂມງ ຄະດີອາດມີພິກ ເມື່ອ 3 ຄິບທີ່ນາງອ້ອມໃຈເປີດເຜີຍພາຍຫລັງ.
 ນອກນັ້ນແລ້ວຈາກສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພຈ ຮ້ອຍພັນເລື່ອງລາວ 3 ໄດ້ເວົ້າວ່າ ສຳຄັນທີ່ສຸດເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຮັບສິນບົນຈາກຄອບຄົວຂອງຜູ້ຕາຍ ແລະ ຄອບຄົວແຟນໃໝ່ ພ້ອມກັບຄິບທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂົ່ມຂູ່ນາງອ້ອມໃຈໃຫ້ຮັບຜິດພຽງຜູ້ດຽວ ແຟນເກົ່າຂອງນາງອ້ອມໃຈທີ່ເປັນຄົນລົງມືຂ້າທ້າວໃຫຍ່ ກໍ່ພ້ອມໂຍນຄວາມຜິດໃຫ້ ນາງອ້ອມໃຈ ແລະ ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຄອຍຊ່ວຍເຫລືອ ນະຕອນນີ້ສະຫລຸບຄ່າວໆ ນາງອ້ອມໃຈໃຫ້ເຫດຜົນທີ່ເປີດເຜີຍຄິບພາຍຫລັງ ຍ້ອນຕອນຖືກຈັບເຈົ້າໜ້າທີ່ແຕ່ລະຄົນຈ້ອງຈະໃສ່ຮ້າຍ ແລະ ໃຫ້ຍອມຮັບຜິດຝ່າຍດຽວ ໂດຍບໍ່ຊັກຖາມເຫດຈູງໃຈ ຕົນຈິງຮູ້ສຶກບໍ່ປອດໄພກັບຫລັກຖານ ຈິ່ງເຊື່ອງຄິບໄວ້ ຈົນກວ່າສະຫລຸບຄະດີດີຕົນມີໂອກາດພົບກັບຄອບຄົວຈິງສົ່ງຄິບທັງສາມເຫດການນີ້ໃຫ້ຄອບຄົວເພື່ອຕໍ່ສູ້ຄະດີ.

ຂອບໃຈທີ່ມາຈາກ: ຮ້ອຍພັນເລື່ອງລາວ 3 ແລະ muan.sanook.com/
Ad