Top Ad

header ads

ຄະດີພີກ..!!! ຫວຍຂູດປອມ ຖຶກ100ລາ້ນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເງີນ ແທ້ຈິງເປັນການ ຕັດຕໍ່ດັດແປງຂໍ້ມູນຈາກ ສະມາຊິກ FB ທີ່ໃສ່ຊຶ່ວ່າ"Jing Savady" ລາຍງານວ່າ : 
"ສະບາຍດີ...ຂໍເວົ້າເລື່ອງຫວຍຂູດທີ່ວ່າແມ່ນຫວຍຂູດປອມທີ່ກຳລັງເປັນຂ່າວໃນຕອນນີ້» «ມີຄົນຢູ່ ແຂວງອຸດົມໄຊຂູດຫວຍໄດ້ລາງວັນ10ລ້ານແລ້ວຕ້ອງໄດ້ໄປເອົາຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພາະພວກ ເຮົາບໍ່ສາມາດຈ່າຍລາງວັນໃຫ່ຍໃຫ້ໄດ້ມັນເປັນກົດຂອງບໍລິສັດ ເພາະສະນັ້ນລາວຈື່ງ ໄດ້ເດີນທາງ ໄປເອົາ ດ້ວຍຕົວເອງ»


ແຕ່ເມື່ອໄປຮອດທາງບໍລິສັດບໍ່ສາມາດຈ່າຍໃຫ້ລາວເພາະຫວຍຂູດທີ່ລາວນຳໄປເອົາລາງນັ້ນແມ່ນມີການ
ຕັດຕໍ່ດັດແປງບໍ່ແມ່ນຫວຍຂູດປອມ ໃບຫວຍຂູດແມ່ນຂອງບໍລິສັດຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ເຫດການຄັ້ງນີ້ ກໍ່ຂໍໄຫ້ ເປັນອຸທາຫອນສອນໃຈໃຫ້ກັບຄົນທີ່ຄິດຈະຕັດຕໍ່ດັດແປງເພາະບໍລິສັດຈະດຳເນີນຄະດີຕາມ
ລະບຽບຂອງບ້ານເມືອງ ແຕ່ສຳລັບພວກຂ້ອຍທີ່ເອົາໃບຫວຍມາຈຳຫນ່າຍແມ່ນຂອງແທ້ຢ່າງແນ່ນອນ ຂໍໃຫ້ເຊື່ອໃຈໄດ້ເພາະຄົນທີ່ຖືກລາງວັນພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ຢ່າງແທ້ຈິງ"
*****
Cr: jing Savady 
Ad