Top Ad

header ads

ນ້ຳຕົກຕາດທີ່ງົດງາມລະດັບໂລກ ໃນ ສປປລາວ ໜ້ອຍຄົນທີ່ຈະຮູ້ຈັກ...!(ມີວີດີໂອ)


ມື້ນີ້ຈະພາໄປຮູ້ຈັກນ້ຳຕົກຕາດ ຂອງ ສປປ ລາວເຮົາ ທີ່ມີຄວາມງົດງາມມັດຫັດສະຈັນ ເກີນຄຳບັນຍາຍ ທີ່ ແຂວງ ອັດຕະປື ສປປ ລາວເຮົາ

ທີ່ມີນ້ຳຕົກຕາດ 2 ແຫ່ງຢູ່ນຳທຳມະຊາດອັນສວຍສົດງົດງາມ ນັ້ນແມ່ນນ້ຳຕົກຕາດ ແຊປ່ອງໄລ ກັບ ນ້ຳຕົກຕາດພະ
ນ້ຳຕົກຕາດ ແຊປ່ອງໄລ ກັບ ນ້ຳຕົກຕາດພະ ຢູ່ທີ່ແຂວງອັດຕະປື ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງອັດຕະປື ປະມານ 60 ກິໂລແມັດ 

ວີດີໂອ


Ad