Top Ad

header ads

ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງແຈ້ງ ບໍ່ໃຫ້ຖ່າຍຮູບ, ຂາຍເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆ ໃນພິທີມອບ-ຮັບໃບປະກາດ ວັນທີ 4 ສິງຫາ 2017 ນີ້


ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງແຈ້ງ ບໍ່ໃຫ້ຖ່າຍຮູບ, ຂາຍເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆ ພາຍໃນ ແລະ ຂອບເຂດດ້ານນອກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນພິທີມອບ-ຮັບໃບປະກາດ ວັນທີ 4 ສິງຫາ 2017 ນີ້. 
ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:ຝາກແຊຣ໌ບອກຕໍ່ໆກັນ.Cr. Pathedlao
Ad