Top Ad

header ads

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ປັບລາຄານ້ຳມັນຂຶ້ນອີກ ມື້ນີ້ ທົ່ວປະເທດອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 1229/ອຄ.ກຄພນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 2 ສິງຫາ 2017.
ປະກາດການປ່ຽນແປງ ລາຄານໍ້າມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍລາຄາໃໝ່ນີ້ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 3 ສິງຫາ 2017 ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ລາຍລະອຽດການປ່ຽນແປງລາຄານໍ້າມັນ:
- ແອັດຊັງພິເສດ ປັບຂື້ນ 150 ກີບ/ລິດ.
- ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບຂື້ນ 140 ກີບ/ລິດ.
- ກາຊວນ ປັບຂື້ນ 110 ກີບ/ລິດ

Ad