Top Ad

header ads

ເອົາມາສົ່ງຂ່ອຍແດ່!! ເຈົ້າຂອງໂຕຈິງຍັງງົງ ຮູບແກະສະຫຼັກທີ່ເສຍໄປ ກາຍເປັນຂອງວິເສດທີ່ຫຼວງພະບາງ


ຈາກກໍລະນີ ທີ່ມີ ແຫຼ່ງຂ່າວໜຶ່ງໃນເຟສບຸກ ເຜີຍແຜ່ຂ່າວຄາວກໍລະນີມີຄົນພົບພະພຸດທະຮູບສາມອົງໃນເຮືອນ ໂດຍບໍ່ຮູ້ແຫຼ່ງທີ່ມາ ຫຼັງຈາກທີ່ປະຊາຊົນພົບເຫັນແສງປະຫຼາດລອຍມາແຕ່ເທິງຟ້າ ແລະ ຕົກໃສ່ເຮືອນດັ່ງກ່າວ ຈົນເປັນຂ່າວດັງ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດນັ້ນພາກັນມາບູຊາເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ຫຼ້າສຸດເຈົ້າຂອງງວງຊ້າງແກະສະຫຼັກ ໂຕຈິງ ໄດ້ອອກມາໂພສເຟສບຸກ ເຖິງກໍລະນີດັ່ງກ່າວແລ້ວ ໂດຍກ່າວວ່າ....


Ad