Top Ad

header ads

ຂໍ້ດີຂອງການເພດສຳພັນທີ່ນັກວິທະຍາສາດຢືນຢັນຈົນຕ້ອງອຶ້ງ!ຈາກການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດໄດເປີດເຜີຍເຖິງຂໍ້ດີ ແລະ ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຈາກການມີເພດສຳພັນ ເຊິ່ງຫຼາຍໆຄົນອາດຈະບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນ ມື້້ນີ້ເຮົາຈະມາບອກໃຫ້ຮູ້ກັນວ່າ ການມີເພດສຳພັນມີຜົນດີຫຍັງແດ່

  • ຈາກການທົດທາງວິທະຍາສາດພົບວ່າ ເມື່ອຜູ້ຍິງມີເພດສຳພັນ ເຂົາກໍຈະຫຼັ່ງສານ ຮໍໂມນເອສໂຕຼເຈນ ອອກມາໃນປະລິມານຫຼາຍ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜົມຂອງເຂົາເງົາງາມ ອີກທັງເຮັດໃຫ້ເຂົາມີນໍ້າມີນວນອີກດ້ວຍ
  • ເພດສຳພັນທີ່ອ່ອນໂຍນ ແລະ ຜ່ອນຄາຍ ສາມາດຊ່ວຍການອັບເສບທາງຜິວໜັງໄດ້ເຊັ່ນ: ສິວ, ຜື່ນຄັນ ຕ່າງໆ ຈະເຮັດໃຫ້ຜິວເບິ່ງສົດໃສ
  • ການມີເພດສຳພັນຊ່ວຍໃນການເຜົາຜານ ແຄລໍລີ ໃນຮ່າງກາຍໄດ້ເພາະທີ່ເຈົ້າກິນເຂົ້າໄປໃນຕອນຄໍ່ານັ້ນຄືອັນໂຣແມນຕິກ
  • ການມີເພດສຳພັນຄືການອອກກຳລັງກາຍທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ ເປັນການອອກກຳລັງກາຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງລົງທຸນຫຍັງເລີຍ ແຕ່ກັບໄດ້ຜົນຕອບແທນທີ່ດີທີ່ສຸດອີກດ້ວຍ
  • ການມີເພດສຳພັນຖືວ່າເປັນວິທີລົດຄວາມຄຽດໄດ້ ເພາະໃນຊ່ວງທີ່ມີເພດສຳພັນຮ່າງກາຍຈະສົ່ງສານແຫ່ງຄວາມສຸກອອກມາ ຊື່ວ່າ: ສານເອັນໂດຟິນ ນັ້ນເອງ
  • ຈູບໃນຂະນະທີ່ມີເພດສຳພັນຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນແຂ້ວຜຸໄດ້ ເພາະການຈູບຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ນໍ້າລາຍອອກມາ ຈຶ່ງຊ່ວຍທຳຄວາມສະອາດແຂ້ວໄດ້
  • ກິ່ນຕົວທີ່ຖືກຂັບອອກມາໃນຊ່ວງມີເພດສຳພັນນັ້ນ ເປັນນໍ້າຫອມທີ່ຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ອີກຝ່າຍຮູ້ສຶກຕື່ນຕົວໄດ້ແບບບໍ່ຮູ້ຕົວ
  • ການມີເພດສຳພັນຊ່ວຍລົດອາການເຈັບຫົວໄດ້ ເພາະຕະຫຼອດການມີເພດສຳພັນນັ້ນຈະຊ່ວຍລົດອາການຕຶງຄຽດ
ຈັ່ງໃດກໍຕາມການທີ່ຈະມີເພດສຳພັນໃນທຸກໆຄັ້ງ ຄວນປ້ອງກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໃນການບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະມີລູກ ແລະ ຕິດເຊື້ອ

Ad