Top Ad

header ads

ໃຫຍ່ແທ້...!!! ໄປເບິ່ງຄວາມຄືບຫນ້າຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ: ໄຊຍະບູລີ ໂດຍພາບວິດີິໂອ ມູມສູງ ໃຫ້ເຫັນໂຄງການແບບພາບລວມ... ຊົມຄລິບ ເລີຍ
ໃຫຍ່ແທ້...!!! ໄປເບິ່ງຄວາມຄືບຫນ້າຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ: ໄຊຍະບູລີ ໂດຍພາບວິດີິໂອ ມູມສູງ ໃຫ້ເຫັນໂຄງການແບບພາບລວມ... ຊົມຄລິບ ເລີຍ 


 ທີ່ມາຂ່າວ : ABC Laos News 
Ad