Top Ad

header ads

(ວິດີໂອ) ເປີດຕົວຂົວລົດໄຟສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ ເຊື່ອມຕໍ່ຊາຍແດນລາວ-ຈີນ


ສຳນັກຂ່າວ CGTN ຂອງຈີນໄດ້ເຜີຍແຜ່ວິດີໂອການກໍ່ສ້າງຂົວລົດໄຟ ຢູ່ເມືອງຢວນຈຽງ ມົນທົນຢຸນນານ ພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ທີ່ເປັນການກຽມຄວາມພ້ອມສຳລັບການສ້າງທາງລົດໄຟ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໂດຍມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 832.2 ແມັດ, ມີຄານກາງຍາວ 249 ແມັດ ແລະ ສູງເຖິງ 154 ແມັດ ຖືໄດ້ວ່າເປັນໜຶ່ງໃນຂົວລົດໄຟທີ່ສູງສະຖິຕິໂລກ.

Ad