Top Ad

header ads

ວອນສັງຄົມໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອລຸງຕາບອດຄົນນີ້ດ້ວຍເທີ້ນ

ສະບາຍດີໜູ່ເພື່ອນທີໃຈດີທັງຫຼາຍ, ລຸງຄົນນີ້ລາວໜ້າສົງສານຫຼາຍລາວຢຸ່ຕົວຄົນດຽວ ລູກເມຍຕາຍປະໜົດແລະ ຕາກະໃກ້ຊິບອດແລ້ວ ລູງຄົນນີ້ລາວຕ້ອງການປັດໃຈ4 ຄື ທີ່ຢູ່ອາໃສ, ອາຫານ, ເສື້ອຜ້າ ແລະ ຢາ ຮັກສາໂລກ. ສີ່ງສໍາຄັນທີສຸດກໍ່ຄືຢາຮັກສາໂລກ ເພາະຕາລາວໃກ້ຊິບອດແລ້ວ. ເມື່ອຂ້ອຍເຂົ້າໄປເບີ່ງໃກ້ໆນໍ້າຕາລາວໄຫຼຕະເວລາ ລາວງົມໜື້ງເຂົາແຕ່ງກີນເອງ ໂດ້ຍສາຍຕາຟ້າຟ່າງ ຕາມໜ້າຕາລາວມີແຕ່ ຄາບດໍາຂອງ ຖ່າຍໄຟ ລວມທັງເຂົ້າທີ່ລາວໜື້ງພ້ອມ. ລຸງຄົນນີ້ຢູ່ບ້ານນາມອນໃກ້ກັບວັງວຽງ. ຖ້າໃຜສົງໃຈບໍລິຈາກເງີນຫຼື ເຄື່ອງກິນຂອງໃຊ້ສາມາດ ຕິດຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າມີແຜນຈະຊ່ວຍເຫຼືອລາວເພື່ມຕື່ມ ຫຼັງຈາກມື້ນີ້ກໍ່ເອົາເຂົ້າ ແລະ ເງີນຈໍານວນໜື່ງບໍລິຈາກໃຫ້ລາວ.ຖ້າໜູ່ເພື່ອນຄົນໃດໃຈບຸນສົນທານຈາກບໍລິຈາກສາມາດຕິດຕໍ່ ເບີນີ້ເດີ 020 29824178🙏🙏🙏🙏 ຂອບໃຈລ່ວງໜ້າ
Ad