Top Ad

header ads

ຫນຸ່ມໂຊກຮ້າຍ!! ຖືກຟ້າຝ່າເສຍຊີວິດ ຢູ່ເມືອງຫນອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ


22/2/2018 ຕອນຄ່ຳ ໄດ້ເກີດເຫດຟ້າຝ່າຄົນເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ ທີ່ເມືອງຫນອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຕາມຜູ້ເຫັນເຫດການເລົ່າວ່າຜູ້ກ່ຽວອອກໄປນອກບ້ານໃນຂະນະທີ່ມີຟ້າຮ້ອງ ແລະເອົາໂທລະສັບອອກມາຫລີ້ນຈາກນັ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດຟ້າໄດ້ຝ່າລົງມາ ຈົນຜູ້ກ່ຽວເສຍຊີວິດຄາທີ່
ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຄອບຄົວຜູ້ເສຍຊີວິດ
(ລະວັງແດ່ເດີຄົນທີ່ຫລີ້ນ ແລະບໍ່ປີດໂທລະສັບເວລາຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ)
Ad