Top Ad

header ads

ເສຍຊີວິດແລ້ວ! ສະຕີເຟນ ຮອກກີ້ງ ນັກຟີຊິກສາດຊື່ດັງແຫ່ງຍຸກ
ໃນວັນທີ່ 14 ສໍານັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ  ສະຕີເຟນ ຮອກກີ້ງ ສາດສະດາຈານປະຈໍາມະຫາວິທະຍາໄລເຄມບຣິດຈ໌ ໃນອັງກິດແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານຈານດ້ານຟີຊິກສິກແລະນັກຈັກກະວານວິທະຍາ ຊື່ດັງທີ່ສຸດແຫ່ງຍຸກ ເສຍຊີວິດດ້ວຍອາຍຸ 76 ປີ ໃນວັນທີ່ 14 ມີນາ 2018 ຫຼັງຈາກເຈັບປ່ວຍເປັນໂລກອະໄມໂອໂທຣຟິກແລເທີຣັລ ສເກີໂຣຊິສ ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ອາການກ້າມຊີ້ນອ່ອນແຮງລົງເລື້ອຍໆ ຈົນເຮັດໃຫ້ບໍາສາມາດຍ່າງແລະເວົ້າມາໄດ້ຫຼາຍປີ

ສະຕີເຟນ ຮອກກີ້ງ ເກີດໃນວັນທີ່ 8 ມັງກອນ 1942 ທີ່ອອກຊ໌ຟອຣ໌ດ ປະເທດອັງກິດ ຖືເປັນນັກວິທະຍາສາດດ້ານຟີຊິກສາດທີ່ມີຊື່ສຽງດ້ານວິຊາການແລະມີຜົນງານຫວງຫຼາຍ
Ad