Top Ad

header ads

ພາບຄວາມເສຍຫາຍ ຜົນກະທົບຈາກພາຍຸເຮັດໃຫ້ວັດ ບ້ານ ໂນນຄູ້ ເມືອງ ຊົນນະບູລີ ແຂວງສະຫວັນະະເຂດ ເສຍຫາຍໜັກເມື່ອວັນທີ່ 14/03/2018 ເກີດເຫດໄພທຳມະຊາດ ພາຍຸລະດູຮ້ອນ ພັດເຂົ້າ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງອື້ນໆອີກ.
    ຜົນກະທົບຈາກພາຍຸເຮັດໃຫ້ວັດ ບ້ານ ໂນນຄູ້ ເມືອງ ຊົນນະບູລີ ແຂວງສະຫວັນະະເຂດ ເສຍຫາຍໜັກ 


ມາເບິ່ງພາບຄວາມເສຍຫາຍກັນເລີຍ


ຂອບໃຈພາບຈາກ สีวิไล จันทะลังสี

Ad