Top Ad

header ads

ແຈ້ງການ!! ເລື່ອງນັກໂທດແຫກຄຸກດົງສະຫວາດ 11 ຄົນ


ປະຊາສຳພັນເຖິງບັນດາທ່ານນາຍບ້ານທັງ 37 ບ້ານຂອງເມຶອງສີສັດຕະນາກ, ກອງບັນຊາການ ປກສ ເມຶອງຂໍແຈ້ງສະພາບ ແລະ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລຶອມາຍັງນາຍບ້ານທຸກບ້ານ ໃຫ້ແນະນຳອ້າຍນ້ອງ ປກສ ບ້ານອອກກວດກາລາດຕະເວນໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພຶ່ອເຮັດວຽກງານກວດກາ ແລະ ລາດຕະເວນ, ຖ້າພົບເຫັນຜູ້ຕ້ອງສົງໃສ ຫຼື ມີພິລຸດໃຫ້ທຳການກັກຕົວ ເພຶ່ອສອບຖາມລາຍລະອຽດເສຍກ່ອນ, ເນຶ່ອງຈາກເວລາ 19:00 ໂມງຂອງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2018 ໄດ້ເກີດມີນັກໂທດແຫກຄຸກອອກຈາກຄ້າຍຄຸມຂັງດົງສະຫວາດ ຈຳນວນ 11 ຄົນ. ລາຍລະອຽດອ່ານຕາມແຈ້ງການລຸ່ມນີ້.
Ad