Top Ad

header ads

ສະຫລົດ!! ຟ້າຝ່າ ຄົນຢູ່ຖຽງນາ ເສຍຊີວິດ 2 ຄົນ (ມີຄລິບ)


ຄືນທີ 26/5/2018 ເກີດເຫດຟ້າຜ່າສອງຄົນເສຍຊີວິດທີ່ບ້ານໂພນຊອງ ເມືອງ ວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ ຊຶ່ງເປັນນັກຮຽນມໍປາຍ ຜູ້ເສຍຊີວິດເປັນເພດຊາຍ 2 ຄົນ
ສາຍເຫດແມ່ນນັ່ງຫລິ້ນໂທລະສັບໄປພ້ອມໃນເວລາຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ
ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຄອບຄົວຜູ້ເສຍຊີວິດ
Cr: แตน
Ad