Top Ad

header ads

ເກີດເຫດບໍ່ຄາດຄິດ ໄຟໄໝ້ລົດສີດຢາງປູທາງ ຢູ່ອຸດົມໄຊ ໂຊກດີບໍ່ມີການສູນເສຍຊີວິດ ແລະບໍ່ລາມໃສ່ເຮືອນປະຊາຊົນ


ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ພຶດສະພາ ໄດ້ມີການເຜິຍແຜ່ວິດີໂອໄຟກຳລັງລຸກໄຫມ້ ລົດສີດຢາງປູທາງ ໃນຂະທີ່ກຳລັງປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຢູ່ ເຂດບ້ານທ້ຽວ ເມືອງໄຊ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ   ໂຊກດີທີ່ບໍ່ໄດ້ໄໝ້ລາມຮອດບ້ານເຮືອນໃຜ ສ່ວນສະພາບລົດໄຫມ້ບໍ່ເຫລືອ.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕ້ອງໃຊ້ລົດສີດນໍ້າມາຊ່ວຍດັບຫຼາຍສິບນາທີ່ຈິ່ງສາມາດດັບມອດລົງໄດ້. ສ່ວນສາເຫດທີ່ຊັດເຈນຍັງບໍ່ຮູ້ແນ່ນອນ.Ad