Top Ad

header ads

ເກີດເຫດສະເທືອນຂວັນຂື້ນ ຄົນຮ້າຍລັດຍິງນັກຮຽນ ບາດເຈັບສາຫັດ


ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2018 ຕອນເຊົ້້າ ໄດ້ມີຄົນຮ້າຍມາກໍ່ເຫດລັດຍີງນ້ອງນັກຮຽນທີ່ກຳລັງໄປໂຮງຮຽນ ຜູ້ທີ່ເຄາະຮ້າຍຖືກຍີງແມ່ນເດັກນ້ອຍຜູ້ຍີງອາຍຸ 13 ປີ ຮຽນຊັ້ນ ມໍ1
ເຫດເກີດທີ່ບ້ານພູແຊວ ເມືອງພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງປັດຈຸບັນເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນການຕິດຕາມຫາຜູ້ກໍ່ເຫດເພື່ອມາສືບສວນຫາແຮງຈູງໃຈໃນການກໍ່ເຫດ ແລະນຳມາລົງໂທດຕາມຂະບວນການຂອງກົດໝາຍ
Ad